Skip to content

مبل پاسارگاد از بنیان گذاران طراحی و تولید مبلمان در کشور ایران است و پیشگام در صنعت صادرات مبلمان به کشور های آلمان، فرانسه و لهستان از سال ۱۳۶۵ می باشد.

ایران بعد از کشور ایتالیا در تولید مبلمان کلاسیک صاحب مقام است که به تایید اتحادیه صنف درودگران و مبل سازان اتاق بازرگانی ایران و اتحادیه صادر کنندگان مبلمان رسیده است.

مبل پاسارگاد – جواهری

  • اولین کارگاه تولید مبل در سال ۱۳۲۸ خیابان منوچهری، روبروی مدرسه ژاندارک. (سابق)
  • کارگاه مرکزی فروشگاه مبل پاسارگاد ۱۳۳۸ خیابان جمهوری، فروردین جنوبی، شماره ۲۱۷.(سابق)
  • نمایشگاه و فروشگاه پاسارگاد ۱۳۴۳ خیابان شریعتی، حسینیه ارشاد،نبش قبا، شماره ۱۰۷۵.(فروشگاه کنونی)
  • نمایشگاه فروشگاه جنرال مبل ۱۳۵۵ خیابان پارک، نبش خیابان ۲۷، شماره ۱.(سابق)